top of page

Sales, service, repairs to Motors, Pumps & Generators

electric motor specialists

Για οποιαδήποτε επισκευή και συντήρηση του μηχανημάτων της επιχείρησης σας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με τους έμπειρους επαγγελματίες της εταιρείας motorbalance. Με συνεχή 24/7 εξυπηρέτηση και υποστήριξη, συνεισφέρουμε σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κόστους της συντήρησης σας, στην αύξηση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού σας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση των χρόνων της παραγωγικής σας λειτουργίας.

 

Βασική μας δέσμευση αποτελεί η διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών μας, προσαρμοσμένες πάντα στις εκάστοτε ανάγκες.

Οι αρχές μας αποτελούν πηγή της δέσμευσης μας προς τον πελάτη και εξασφαλίζουν σε απόλυτο βαθμό ότι η ίδια φιλοσοφία διέπει το σύνολο των εργασιών που εκτελούμε εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων μας.

IMG_2583.JPG
maxresdefault.jpg
wind2.jpg
workplace1.jpg
Ex-Stator-01.jpg
ship1.jpg
IMG_1366.JPG
AdobeStock_19671061.jpeg
IMG_1365.JPG
μάθετε για εμάς

Η motorbalance είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που διαθέτει μια ειδικά εξοπλισμένη μονάδα επισκευής  ηλεκτρικών κινητήρων. Είμαστε περήφανοι για την επιχειρηματική μας ηθική, την τεχνογνωσία μας, αλλά και τον ιδιαίτερο προσανατολισμό που έχουμε διαχρονικά στην ικανοποίηση όλων των πελατών μας.

Ασκούμε την τέχνη της περιέλιξης των ηλεκτροκινητήρων από το 1979. Ο πυρήνας του τεχνικού επιτελείου που αναπτύσσουμε και επενδύουμε σε βάθος χρόνου στην επιχείρηση μας, αποτελεί σημαντικό συστατικό της επιτυχίας, καθώς οι γνώσεις και η εφευρετικότητα του, είναι η δύναμή μας.

Βασική μας δραστηριότητα, η περιέλιξη, η επισκευή και ο έλεγχος όλων των τύπων AC & DC Ηλεκτροκινητήρων, γεννητριών και αντλιών, με δυνατότητα χειρισμού στις εγκαταστάσεις μας έως και 10 ton.

 

Με γνώμονα την ιστορία και την εμπειρία μας σε εξειδικευμένες και απαιτητικές αγορές όπως αυτές της βιομηχανίας και της ναυτιλίας, χτίζουμε και μεγαλώνουμε την εταιρία μας σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια, η αξιοπιστία και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015.

Keep moving. Save money.

Τομείς δραστηριότητας
ind3.jpg

Βιομηχανία

Cargo Ship

Ναυτιλία

Windmills on green field

Αιολική ενέργεια

Υπηρεσίες

Maintenance at the core of Industrial performance

IMG_2607.JPG

Περιελίξεις & επισκευές

Εδώ στις εγκαταστάσεις της motorbalance, η περιέλιξη και η επισκευή των κινητήρων σας, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε, περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες / υπηρεσίες μεταξύ άλλων:

 - Πλήρης αποσυναρμολόγηση του κινητήρα - Ηλεκτρικές και μηχανουργικές μετρήσεις - Καθαρισμός  υψηλής πίεσης ηλεκτρικών και μηχανικών μερών - Περιέλιξη στάτη (εάν απαιτείται) - Περιέλιξη ρότορα  (εάν απαιτείται) - Βελτίωση μονώσεων εφόσον απαιτηθεί από ηλεκτρικές μετρήσεις - Έλεγχος ζυγοστάθμισης ρότορα - Έλεγχος ανοχών φωλιών στα καπάκια - Έλεγχος ανοχών στις εδράσεις ρουλεμάν - Έλεγχος δακτυλιδιών - Έλεγχος ψυκτροθηκών - Ring test στάτη - Καθαρισμός στάτη και ρότορα - Καθαρισμός δακτυλιδιών και ψυκτροφορέα - Έλεγχος δονήσεων και μετρήσεις μετά τη θέση σε λειτουργία - Συναρμολόγηση ηλεκτροκινητήρα - Δοκιμή καλής λειτουργίας - Αντικατάσταση ρουλεμάν και ψυκτρών - Αναφορά επισκευής

cemb1.jpg

Μηχανουργικές εργασίες

Προσφέρουμε μηχανουργικές εργασίες υψηλού επιπέδου καλύπτοντας όλο το φάσμα των βιομηχανιών. Η προσήλωση μας στη ποιοτική αντιμετώπιση και την άμεση επίλυση των προβλημάτων, διασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών μας.

Είτε πρόκειται για επισκευή είτε για ανακατασκευή, είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ειδικές απαιτήσεις σας, όπως:


- Έλεγχος και επισκευή ανοχών NDE & DE καπακιού - Επιχρωμίωση αδράσεων ρότορα DE & NDE και άκρο άξονος

- Έλεγχος δακτυλιδιών και Τορνίρισμα - Ανασφήνωση αξόνων - Συγκολλήσεις - Δυναμική ζυγοστάθμιση

meas1.jpg

Προληπτικές Υπηρεσίες Συντήρησης

Το να παρουσιαστεί βλάβη στον μηχανολογικό σας εξοπλισμό είναι κάτι που μπορεί να προκύψει με διάφορες πιθανές και «απίθανες» αιτίες, επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία της επιχείρησης σας, λόγω π.χ. διακοπής εργασίας, αύξησης κόστους εργατικών, κόστος αντικατάστασης και επισκευής. Ωστόσο, μπορείτε να προστατευτείτε από αυτή την δυσάρεστη κατάσταση, επιλέγοντας κάποιο από τα πακέτα προληπτικής συντήρησης που παρέχουμε, προσαρμόζοντας το πάντα στις δικές σας ανάγκες.  Παρέχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο συντήρησης των μηχανημάτων σας, με τυποποιημένες υπηρεσίες σε σταθερή και προσιτή τιμή:


- Dynamic Balancing - Infrared Thermography - Laser Alignment

- Vibration Analysis - Winding Analysis - Ultra Sound Detection

partner1.jpg

Συμφωνητικό Συνεργασίας

Δημιουργούμε το πλάισιο προκειμένου να είμαστε ο ικανός και αξιόπιστος συνεργάτης, που βρίσκεται δίπλα σας καθόλη τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων και γενικότερα του εξοπλισμού σας.

Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις συνήθεις τυποποιημένες υπηρεσίες συντήρησης στον χώρο σας και να σχεδιάσουμε προγραμματισμένα προληπτικά προγράμματα συντήρησης που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Οι βασικοί μας στόχοι, ταυτίζονται με τα οφέλη σας:

- Ειδικά πακέτα υπηρεσιών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, αυξάνουν το επίπεδο αξιοπιστίας με ελεγχόμενο κόστος

- Η συνεχής διαθεσιμότητα του εξοπλισμού σας, σταθεροποιεί και σταδιακά αυξάνει την παραγωγικότητα σας

- Σε περίπτωση βλάβης, οι αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες μας, ελαχιστοποιούν το χρόνο διακοπής λειτουργίας σας

- Βελτιστοποίηση του χρόνου διαθεσιμότητας των μηχανημάτων σας, μέσω της ευελιξίας και της προσαρμογής μας στον ετήσιο προγραμματισμό της παραγωγικής σας λειτουργίας (π.χ. κλείσιμο εργοστασίου ή διαμονή πλοίου σε λιμάνι για περιορισμένο χρονικό διάστημα)

sales1.jpg

Πωλήσεις

Η επέκταση της διάρκειας ζωής την μηχανημάτων σας (AC/DC motors, γεννήτριες, κ.α.) αποτελεί βασική επιδίωξη και αυτοσκοπό μας. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, το να αντικαταστήσουμε τον παλαιό εξοπλισμό με νέο, είναι πιο οικονομική επιλογή από το να τον επισκευάσουμε. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων προς εσάς:


- AC Motors - DC Motors - Pumps - Generators - Variable Frequency Drives - Spindle and Servo Motors

- Variable Speed Commutator Motors - Air Moving Products - Power Transmission Products - Motors Accessories


Οι ειδικοί μας είναι στη διάθεση σας, προκειμένου να σας βοηθήσουν να αντικαταστήσετε τον εξοπλισμό σας, γρήγορα και σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές.    

Έχουμε πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO-9001:2015
Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 8am - 5pm

Σάββατο - Κυριακή: On Call

Emergency service 24/7

contact us

6 Kasimi Street, Tavros 177 78, Greece

T +30 210 3462852

F +30 210 3462225

  • googlePlaces
Κεντρική: Contact

Your details were sent successfully!

bottom of page